FTC ฟ้องระงับการซื้อกิจการ Activision Blizzard มูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์ของ Microsoft

FTCยื่นฟ้องต่อต้านการผูกขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ Microsoft เข้าซื้อกิจการActivision Blizzardผู้ผลิตแฟรนไชส์วิดีโอเกมรวมถึง “Call of Duty” “Overwatch” และ “World of Warcraft” โดยกล่าวหาว่าจะทำให้ Microsoft “ปราบปรามคู่แข่ง” ใน ภาค ข้อตกลงที่เสนอมูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์ซึ่งประกาศเมื่อต้นปีนี้จะเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดของ Microsoft และใหญ่ที่สุดในปัจจุบันในวิดีโอเกม คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐประกาศการฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่า...